Obsługa prawna sportu

Obsługa prawna sportu • Adwokat Warszawa • Kompleksowe doradztwo prawne w obszarze sportu adresowane do sportowców, klubów, organizacji, związków sportowych, organizatorów imprez, podmiotów prowadzących ligi oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Strona główna » Zakres usług » Obsługa prawna sportu

Obsługa prawna sportu

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na profesjonalną obsługę prawną sportu nasza Kancelaria Glass-Brudziński Adwokaci i Radcy Prawni z Warszawy (Śródmieście) oferuje kompleksowe doradztwo prawne w obszarze sportu. Nasze usługi prawne adresujemy zarówno do sportowców, klubów, organizacji, związków sportowych, organizatorów imprez, podmiotów prowadzących ligi oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc prawna w zakresie prawa sportu

Adwokaci i radcy prawni naszej Kancelarii oferują Klientom kompleksową obsługę prawną w zakresie:

 • przygotowania, negocjowania i opiniowania kontraktów oraz umów ze sportowcami, trenerami, menedżerami, sponsorami, działaczami sportowymi;
 • sporządzania oraz opiniowania wewnętrznych aktów prawnych (tj. regulaminów, statutów i innych) regulujących działalność klubów sportowych, związków sportowych i innych podmiotów sportowych;
 • bieżącej obsługi prawnej klubów sportowych i innych podmiotów ze świata sportu, w tym działających w formie fundacji i stowarzyszeń;
 • obsługi prawnej transferów zawodników;
 • doradztwa i obsługę sportowców indywidualnych oraz trenerów, szczególnie w przypadkach nie wywiązania się przez kluby sportowe z postanowień zawartych w umowach;
 • reprezentowania w postępowaniu rejestrowym polskich związków sportowych;
 • reprezentowania podmiotów sportowych tak na etapie postępowania przedsądowego,
  w tym prowadzenie negocjacji lub udział w mediacjach, jak i sądowego, przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikłe z uprawiania sportu;
 • dochodzenia roszczeń pieniężnych z tytułu mechanizmu solidarności i rekompensaty za wyszkolenie zawodnika;
 • doradztwa w przedmiocie optymalnych sposobów ochrony własności intelektualnej klubów sportowych oraz ochrony wizerunku sportowców, a także przygotowywanie opinii prawnych z szeroko pojętej problematyki własności intelektualnej, w szczególności w zakresie przekazania przez zawodnika prawa do wizerunku i następstw podatkowych takiego zdarzenia;
 • doradztwa w przedmiocie proceduralnych aspektów walki z dopingiem;
 • reprezentowania podmiotów sportowych przed sądami arbitrażowymi zarówno w kraju np. Trybunałem Arbitrażowym do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, Piłkarskim Sądem Polubownym Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak i za granicą np. Trybunałem Arbitrażowym do spraw Sportu;
 • reprezentowania sportowców i klubów sportowych w stosunkach z polskimi związkami sportowymi, organami nadzoru, organami administracyjnymi i innymi podmiotami związanymi ze światem sportu, w których sportowcy lub klub sportowe są zrzeszone;
 • reprezentowania polskich związków sportowych w sprawach administracyjnych przed Ministrem Sportu i Turystyki.

Aktualnie Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni z Warszawy (Śródmieście) reprezentuje podmiot sportowy w sporze przeciwko Polskiemu Związku Piłki Nożnej z tytułu bezprawnego niedopuszczenia do rozgrywek w Ekstraklasie. Wartość roszczenia to kwota ponad kilkudziesięciu milionów złotych.

Pomimo specyfiki dziedziny jaką jest prawo sportowe to nasi adwokaci i radcy prawni mogą pochwalić się bogatą wiedzą i doświadczeniem, które są na bieżąco aktualizowane.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Adwokaci i Radcy Prawni - Warszawa

Kancelaria Adwokacka Glass-Brudziński

Jeśli szukasz skutecznego i dobrego adwokata lub radcy prawnego na terenie Warszawy, który skutecznie poprowadzi Twoją sprawę - skontaktuj się z nami. Tworzymy zespół doświadczonych i skutecznych adwokatów z Warszawy (Centrum – Śródmieście), którzy profesjonalnie zajmą się Twoimi sprawami i zabezpieczą Twoje interesy.

Prawo rodzinne

Prawo spadkowe

Prawo cywilne

Prawo karne

Spółki i prawo korporacyjne

Podatki

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Bankowość

Dofinansowania UE - grupy producentów

Prawo pracy i Ubezpieczenia społeczne

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Prawo własności przemysłowej

Prawo konkurencji

Obsługa prawna sportu

Prawo medyczne

Odszkodowania

Upadłość i restrukturyzacja

Windykacja należności

Kancelaria Adwokacka Warszawa

Adwokaci i Radcy Prawni Glass-Brudziński Warszawa

Jeśli mają Państwo pytania do naszych pracowników – zapraszamy do skorzystania z poniższego formularza.  Nasz zespół doświadczonych prawników, adwokatów oraz radców prawnych z Warszawy mających szeroką wiedzę z różnych dziedzin prawa zapoznają się z wysłanym zapytaniem i dołożą wszelkich starań by udzielić stosownych informacji.

14 + 14 =

Adwokat Warszawa • Kancelaria Prawna

Kancelaria Adwokacka Warszawa

Adwokaci i Radcy Prawni Glass-Brudziński Warszawa

Nasz zespół tworzą doświadczeni adwokaci, radcy prawni, prawnicy oraz asystenci z centrum Warszawy.
Poznajmy się bliżej, obsługujemy zarówno klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Adwokaci z Warszawy (Centrum)

Doradztwo i pomoc prawna Glass-Brudziński Warszawa

Siedziba naszej Kancelarii Adwokackiej i Radców prawnych mieści się w Warszawie, a dokładnie w samym jej centrum, ul. Łucka 15 lok. 1001, 00-842 Warszawa, Piętro X. Założycielem Kancelarii Adwokackiej GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni z Warszawy jest adwokat Artur Glass-Brudziński, który czynnie wykonuje zawód adwokata w ramach przynależności do Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Eksperci prawa z Warszawy

Kompleksowa pomoc prawna Glass-Brudziński Warszawa

Dla adwokatów oraz radców prawnych naszej Kancelarii z Warszawy nie ma trudnych spraw, są tylko nowe wyzwania, na które z pewnością znajdziemy optymalne rozwiązanie. Wiele prowadzonych spraw rozstrzygamy prostymi i najbardziej skutecznymi rozwiązaniami już na etapie przedsądowym.