Zakres usług

Zakres usług prawnych Kancelarii Glass – Brudziński Adwokaci i Radcy Prawni z Warszawy.

Strona główna » Zakres usług

Kancelaria Adwokacka Warszawa

Adwokaci i Radcy Prawni Glass-Brudziński Warszawa

Praktyka Kancelarii GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni sprowadza się do wielu dziedzin prawa.
Wymaga bowiem współpracy specjalistów z różnych dyscyplin. Nasi prawnicy oraz eksperci świadczą usługi w ramach poniższych praktyk:

Prawo rodzinne

Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI posiada szerokie doświadczenie w sprawach regulowania relacji między małżonkami, pomiędzy rodzicami a dziećmi i pomiędzy członkami rodziny.

Prawo cywilne

Kancelaria GLASS- BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni z Warszawy (Śródmieście) prowadzi sprawy z szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego obejmującego takie aspekty jak m.in.: nabycie własności nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności.

Prawo spadkowe

Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego – zarówno  z dziedziczenia testamentowego jak i ustawowego.

Prawo karne

Prawnicy, Adwokaci i Radcy Prawni naszej Kancelarii prowadzą obronę we wszystkich etapach ogólnego postępowania karnego i postępowań szczególnych – w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu rozpoznawczym, postępowaniu odwoławczym oraz w toku wykonywania kary.

Prawo medyczne

Adwokaci i Radcy Prawni naszej Kancelarii mają doświadczenie w reprezentowaniu zarówno pacjentów, pracowników ochrony zdrowia, a także w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawej podmiotów gospodarczych, które świadczą usługi medyczne.

Prawo energetyczne

Świadczymy usługi prawne w zakresie przygotowywania i negocjowania umów zawieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne, opracowywania ogólnych warunków umów stosowanych, a także reprezentowania podmiotów w postępowaniach przez Prezesem URE, UOKiK i innych.

Prawo autorskie i własność intelektualna

Jesteśmy pionierem na polskim rynku w zakresie walki z podmiotami, które naruszają prawa autorskie twórców poprzez bezprawne rozpowszechnianie utworów, głównie za pośrednictwem Internetu.

Prawo pracy i Ubezpieczenia społeczne

Adwokaci i Radcy Prawni posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym, jak i prowadzeniu spraw z zakresu stosunku pracy. Świadczymy zaawansowaną pomoc pracodawcom we wszelkich stosunkach z pracownikami wynikającymi z prawa pracy, jak również pracownikom.

Bankowość

Posiadają bogate doświadczenie w sprawach z zakresu sektora bankowego takich jak opiniowania, przygotowania oraz negocjowania umów z podmiotami świadczącymi usługi bankowe jak również z firmami windykacyjnymi.

Nieuczciwa konkurencja

Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego.

Obsługa prawna sportu

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na profesjonalną obsługę prawną sportu Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w obszarze sportu, adresowane zarówno do podmiotów sportowych jak i jednostek samorządu terytorialnego oraz sportowców.

Odszkodowania

Adwokaci i Radcy Prawni pomagają naszym Klientom w zakresie uzyskania odpowiednich odszkodowań powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków, czy to drogowych powstałych przy pracy, czy też wynikających z błędów w sztuce lekarskiej.

i

Umowy i kontrakty profesjonalne

Pomagamy Klientom jak i przedsiębiorcom w zakresie przygotowania i opiniowania umów oraz kontraktów z klientami, współpracownikami, dostawcami i kontrahentami. Nasi adwokaci i radcy prawni dbają o bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej naszych Klientów jak i zabezpieczają jego interesy.

Dofinansowania UE - grupy producentów

Świadczymy usługi w zakresie prawa wspólnotowego oraz krajowego dotyczącego rynku owoców i warzyw w UE. Sprawy naszych klientów dotyczą w szczególności problemów z rozliczaniem wniosków o pomoc finansową dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw.

Spółki i Prawo korporacyjne

Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni prowadzi stałą obsługę prawną spółek prawa handlowego, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz ich stowarzyszeń.

Podatki

Adwokaci i Radcy Prawni naszej Kancelarii z Warszawy posiadają duże doświadczenie w zakresie podatku VAT od obrotu paliwami i elektroniką, w zakresie nieujawnionych dochodów, postępowań dotyczących tzw. pustych faktur, podatku celnego i akcyzowego.

Upadłość i restrukturyzacja

Zapewniamy  profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania upadłościowego, jak i naprawczego. Samo doradztwo prawne na etapie grożącej lub już istniejącej niewypłacalności nie wystarcza. Dlatego też nasi adwokaci i radcy prawni zapewniają w tym zakresie pełen zakres usług obejmujący aspekty prawne, finansowe i podatkowe.

Prawo własności przemysłowej

Zespół Kancelarii GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni oferuje doradztwo prawne jak i reprezentowanie Klientów w zakresie ochrony wynalazków, patentów, wzorów, znaków towarowych i praw ochronnych.

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Zespół Kancelarii GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni oferuje swoim Klientom fachowe doradztwo prawne w zakresie kwestii dotyczących rynku nieruchomości w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej.

Windykacja należności

Zapewniamy skuteczne wsparcie prawne w zakresie dochodzenia niezaspokojonych roszczeń finansowych. Posiadamy wieloosobowy zespół windykatorów z wykształceniem prawniczym, jak również specjalnie powołany oddział windykacyjny. Jesteśmy w stanie zapewnić masową wysyłkę korespondencji, profesjonalną obsługę call-center dłużników, a przede wszystkim wysoką skuteczność w dochodzeniu roszczeń windykacyjnych.

Obsługa prawna jednostek admin. publicznej

Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni świadczy kompleksowe usługi na rzecz obsługi prawnej administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Zamówienia publiczne

Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy prawni oferuje Klientom kompleksowe wsparcie we wszystkich stadiach postępowania, jak również działania w konkretnych, wybranych zagadnieniach wymagających współpracy.

Adwokat Warszawa • Kancelaria Prawna

Kancelaria Adwokacka Warszawa

Adwokaci i Radcy Prawni Glass-Brudziński Warszawa

Nasz zespół tworzą doświadczeni adwokaci, radcy prawni, prawnicy oraz asystenci z centrum Warszawy.
Poznajmy się bliżej, obsługujemy zarówno klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Adwokaci z Warszawy (Centrum)

Doradztwo i pomoc prawna Glass-Brudziński Warszawa

Siedziba naszej Kancelarii Adwokackiej i Radców prawnych mieści się w Warszawie, a dokładnie w samym jej centrum, ul. Łucka 15 lok. 1001, 00-842 Warszawa, Piętro X. Założycielem Kancelarii Adwokackiej GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni z Warszawy jest adwokat Artur Glass-Brudziński, który czynnie wykonuje zawód adwokata w ramach przynależności do Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Eksperci prawa z Warszawy

Kompleksowa pomoc prawna Glass-Brudziński Warszawa

Dla adwokatów oraz radców prawnych naszej Kancelarii z Warszawy nie ma trudnych spraw, są tylko nowe wyzwania, na które z pewnością znajdziemy optymalne rozwiązanie. Wiele prowadzonych spraw rozstrzygamy prostymi i najbardziej skutecznymi rozwiązaniami już na etapie przedsądowym.