Prawo rodzinne

Adwokaci i Radcy Prawni z Warszawa Centrum (Śródmieście) oferują kompleksową pomoc prawna w sprawach rodzinnych, w szczególności w rozwodach, alimentach, kontaktach czy pozbawieniu i ograniczeniu władzy rodzicielskiej.
Strona główna » Zakres usług » Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Największe doświadczenie Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni z Warszawy (Śródmieście) posiada w sprawach rodzinnych, w szczególności w rozwodach, alimentach, kontaktach czy pozbawieniu i ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Sprawy rodzinne to dominujący obszar wieloletniej pracy adwokata Artura Glass-Brudzińskiego – założyciela i właściciela Kancelarii GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni z Warszawy.

Prawo rodzinne – zakres usług prawnych

Zakres usług naszych adwokatów i radców prawnych dotyczących prawa rodzinnego to m.in.:

 • rozwody i separacje, zarówno bez orzekania o winie, jak i z orzeczeniem o winie;
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka;
 • piecza naprzemienna;
 • kontakty rodziców z dziećmi;
 • kontakty członków rodziny (dziadków, rodzeństwa) z dziećmi;
 • przygotowanie do badania w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów;
 • świadczenia alimentacyjne na rzecz dzieci, jak i byłego małżonka;
 • ustalenie pochodzenia dziecka (ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa);
 • przysposobienie (całkowite, pełne, niepełne);
 • opieka i kuratela;
 • ubezwłasnowolnienie (częściowe, całkowite);
 • rozliczenie majątkowe konkubinatu;
 • skierowanie osoby uzależnionej na leczenie.

Pomoc prawna w kwestiach majątkowych pomiędzy małżonkami

Nasi adwokaci i radcy prawni oferują profesjonalną pomoc prawną w kwestiach majątkowych pomiędzy małżonkami, byłymi małżonkami, w tym w szczególności w sprawach o: rozdzielność majątkową, podział majątku dorobkowego, poszukiwanie majątku dorobkowego, rozliczenie nakładów czy bezumowne korzystanie z rzeczy.

Reprezentujemy naszych Klientów tak na etapie postępowania przedsądowego, prowadzimy negocjacje i uczestniczymy w mediacjach, jak również przed sądami wszystkich instancji. Na każdym etapie sprawy nakłaniamy naszych Klientów do polubownego rozwiązania powstałych sporów, tak na tle rodzinnym, jak i majątkowym, bowiem nigdy nie jest za późno na ugodę.

Adwokaci i Radcy Prawni - Warszawa

Kancelaria Adwokacka Glass-Brudziński

Jeśli szukasz skutecznego i dobrego adwokata lub radcy prawnego na terenie Warszawy, który skutecznie poprowadzi Twoją sprawę - skontaktuj się z nami. Tworzymy zespół doświadczonych i skutecznych adwokatów z Warszawy (Centrum – Śródmieście), którzy profesjonalnie zajmą się Twoimi sprawami i zabezpieczą Twoje interesy.

Prawo rodzinne

Prawo spadkowe

Prawo cywilne

Prawo karne

Spółki i prawo korporacyjne

Podatki

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Bankowość

Dofinansowania UE - grupy producentów

Prawo pracy i Ubezpieczenia społeczne

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Prawo własności przemysłowej

Prawo konkurencji

Obsługa prawna sportu

Prawo medyczne

Odszkodowania

Upadłość i restrukturyzacja

Windykacja należności

Kancelaria Adwokacka Warszawa

Adwokaci i Radcy Prawni Glass-Brudziński Warszawa

Jeśli mają Państwo pytania do naszych pracowników – zapraszamy do skorzystania z poniższego formularza.  Nasz zespół doświadczonych prawników, adwokatów oraz radców prawnych z Warszawy mających szeroką wiedzę z różnych dziedzin prawa zapoznają się z wysłanym zapytaniem i dołożą wszelkich starań by udzielić stosownych informacji.

13 + 11 =

Adwokat Warszawa • Kancelaria Prawna

Kancelaria Adwokacka Warszawa

Adwokaci i Radcy Prawni Glass-Brudziński Warszawa

Nasz zespół tworzą doświadczeni adwokaci, radcy prawni, prawnicy oraz asystenci z centrum Warszawy.
Poznajmy się bliżej, obsługujemy zarówno klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Adwokaci z Warszawy (Centrum)

Doradztwo i pomoc prawna Glass-Brudziński Warszawa

Siedziba naszej Kancelarii Adwokackiej i Radców prawnych mieści się w Warszawie, a dokładnie w samym jej centrum, ul. Łucka 15 lok. 1001, 00-842 Warszawa, Piętro X. Założycielem Kancelarii Adwokackiej GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni z Warszawy jest adwokat Artur Glass-Brudziński, który czynnie wykonuje zawód adwokata w ramach przynależności do Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Eksperci prawa z Warszawy

Kompleksowa pomoc prawna Glass-Brudziński Warszawa

Dla adwokatów oraz radców prawnych naszej Kancelarii z Warszawy nie ma trudnych spraw, są tylko nowe wyzwania, na które z pewnością znajdziemy optymalne rozwiązanie. Wiele prowadzonych spraw rozstrzygamy prostymi i najbardziej skutecznymi rozwiązaniami już na etapie przedsądowym.