Jazda po alkoholu a możliwość warunkowego umorzenia postępowania

W niniejszym artykule zajmiemy się kwestią związaną z tzw. warunkowym umorzeniem postępowania karnego w przypadku popełnienia przestępstwa określonego w art....
Strona główna » Poradniki prawne » Jazda po alkoholu a możliwość warunkowego umorzenia postępowania
Glass Brudziński - Kancelaria Adwokacka i Radców Prawnych Warszawa - Emblemat

Adwokaci i Radcy Prawni

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Glass – Brudziński – Adwokaci i Radcy Prawni Warszawa.

W niniejszym artykule zajmiemy się kwestią związaną z tzw. warunkowym umorzeniem postępowania karnego w przypadku popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 1 Kodeksu karnego, tj. prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego

Zacznijmy od wyjaśnienia kwestii, czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego. Warunkowe umorzenie postępowania (art. 66 Kodeks karnego) to instytucja, która opiera się na zaniechaniu skazania i wymierzenia kary sprawcy winnemu popełnienia przestępstwa. Innymi słowy sąd uznając winę oskarżonego w zakresie popełnienia przez niego danego czynu zabronionego nie wymierza mu kary grzywny, ograniczenia wolności, czy też pozbawienia wolności.

Kiedy sąd może zastosować warunkowe umorzenie postępowania karnego

Aby sąd mógł zastosować wobec sprawcy przestępstwa warunkowe umorzenie postępowania konieczne jest spełnienie pewnych warunków:

  • uprzednia niekaralność sprawcy za przestępstwo umyślne,
  • zagrożenie czynu karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat,
  • nieznaczny stopień winy i społecznej szkodliwości czynu,
  • brak wątpliwości co do okoliczności popełnienia czynu oraz tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna, wyrażająca się w tym, iż sprawca przestępstwa pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni kolejnego przestępstwa.

Umarzając warunkowo postępowanie sąd nie wymierza kary, niemniej jednak nie oznacza to, iż sprawca przestępstwa nie poniesienie żadnych konsekwencji. W przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, sąd warunkowo umarzając postępowanie może orzec zakaz prowadzenia pojazdów do lat 2.

I tutaj pojawia się istotna różnica pomiędzy warunkowym umorzeniem postępowania, a wyrokiem skazującym za powyższe przestępstwo.

Różnica pomiędzy warunkowym umorzeniem postępowania, a wyrokiem skazującym

W przypadku bowiem warunkowego umorzenia postępowania sąd może, ale nie musi orzec zakazu prowadzenia pojazdów, jak również zakaz ten jest orzekany na okres nie dłuższy niż 2 lata. W sytuacji natomiast wydania przez sąd wyroku skazującego, sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów, jak również okres jego trwania to co najmniej 3 lata.

I właśnie chociażby z tego powodu warto zabiegać, aby sąd warunkowo umorzył postępowanie.

W tym miejscu pojawia się oczywiście pytanie jakie czynniki, w przypadku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, mogą zdecydować o tym, iż sąd nie wyda wyroku skazującego, a postępowanie (warunkowo) umorzy.

Jakie czynniki mogą zadecydować o wyroku sądu w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

Do najważniejszych czynników, które mogą zdecydować, że są nie wyda wyroku skazującego w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu należą:

  • stopień nietrzeźwości – im wyższa zawartość alkoholu we krwi bądź w wydychanym powietrzu, tym większa społeczna szkodliwość czynu,
  • okoliczności zatrzymania kierowcy – czy do zatrzymania doszło na skutek kolizji z pojazdem innego kierowcy, bądź też w wyniku zwykłej kontroli,
  • miejsce oraz pora prowadzanie samochodu – istotne pozostaje, czy kierowca prowadził samochód w godzinach szczytu bądź w porze nocnej, jak również, czy poruszał się drogą ekspresowa lub lokalną.

Podsumowując, aby sąd mógł zastosować warunkowe umorzenie postępowanie konieczne jest spełnienie szeregu przesłanek. Niemniej warto podjąć trud ich wykazania, chociażby ze względu na możliwość zastosowania przez sąd zakazu prowadzenia pojazd w łagodniejszym zakresie. Jeśli znajdujesz się w tak niekomfortowej i trudnej sytuacji prawnej z pewnością będziesz potrzebował dobrego i skutecznego adwokata, który pomoże Ci podjąć właściwe kroki. Im szybciej podejmiesz działania prawne, tym większe szansę na ich skuteczność.

Adwokaci i Radcy Prawni - Warszawa

Kancelaria Adwokacka Glass-Brudziński

Jeśli szukasz skutecznego i dobrego adwokata lub radcy prawnego na terenie Warszawy, który skutecznie poprowadzi Twoją sprawę - skontaktuj się z nami. Tworzymy zespół doświadczonych i skutecznych adwokatów z Warszawy (Centrum – Śródmieście), którzy profesjonalnie zajmą się Twoimi sprawami i zabezpieczą Twoje interesy.

Kancelaria Adwokacka Warszawa

Adwokaci i Radcy Prawni Glass-Brudziński Warszawa

Zainteresował Państwa ten artykuł prawny? A może szukają Państwo innych tematów, bądź doprecyzowania poruszonych zagadnień prawnych? Prosimy o wysłanie stosownych informacji w poniższym formularzu. Nasz zespół doświadczonych prawników, adwokatów oraz radców prawnych z Warszawy mających szeroką wiedzę z różnych dziedzin prawa zapoznają się z wysłaną prośbą i dołożą wszelkich starań by udzielić stosownych informacji. 

10 + 6 =

Adwokat Warszawa • Kancelaria Prawna

Kancelaria Adwokacka Warszawa

Adwokaci i Radcy Prawni Glass-Brudziński Warszawa

Nasz zespół tworzą doświadczeni adwokaci, radcy prawni, prawnicy oraz asystenci z centrum Warszawy.
Poznajmy się bliżej, obsługujemy zarówno klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Adwokaci z Warszawy (Centrum)

Doradztwo i pomoc prawna Glass-Brudziński Warszawa

Siedziba naszej Kancelarii Adwokackiej i Radców prawnych mieści się w Warszawie, a dokładnie w samym jej centrum, ul. Łucka 15 lok. 1001, 00-842 Warszawa, Piętro X. Założycielem Kancelarii Adwokackiej GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni z Warszawy jest adwokat Artur Glass-Brudziński, który czynnie wykonuje zawód adwokata w ramach przynależności do Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Eksperci prawa z Warszawy

Kompleksowa pomoc prawna Glass-Brudziński Warszawa

Dla adwokatów oraz radców prawnych naszej Kancelarii z Warszawy nie ma trudnych spraw, są tylko nowe wyzwania, na które z pewnością znajdziemy optymalne rozwiązanie. Wiele prowadzonych spraw rozstrzygamy prostymi i najbardziej skutecznymi rozwiązaniami już na etapie przedsądowym.