Ktoś mnie podsłuchiwał – co mogę z tym zrobić?

Kto z nas nie słyszał o aferze Watergate, aferze Rywina, taśmach posłanki Beger czy wreszcie aferze podsłuchowej (taśmowej) w warszawskich...
Strona główna » Poradniki prawne » Ktoś mnie podsłuchiwał – co mogę z tym zrobić?
Glass Brudziński - Kancelaria Adwokacka i Radców Prawnych Warszawa - Emblemat

Adwokaci i Radcy Prawni

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Glass – Brudziński – Adwokaci i Radcy Prawni Warszawa.

Kto z nas nie słyszał o aferze Watergate, aferze Rywina, taśmach posłanki Beger czy wreszcie aferze podsłuchowej (taśmowej) w warszawskich restauracji. Podsłuch rządzi światem polityki, biznesu, służb, a ostatnio nawet show-biznesu, ujawnia afery, demaskuje skorumpowanych urzędników. Jednakże łatwy dostęp do urządzeń umożliwiających podsłuchiwanie rodzi pokusę ich wykorzystania, a co za tym idzie? Nikt z nas nie może i nie powinien czuć się bezpieczny.

Podsłuch a poufność – przepisy prawa

Urządzenie podsłuchowe są niezwodne w sytuacji, gdy chcemy sprawdzić uczciwość partnera, sumienność niani dla dziecka czy rzetelność pracownika. Niemniej jednak, podsłuchiwanie innych osób jest nie tylko nieeleganckie, ale również stanowi naruszenie szeregu przepisów prawa. Tak rodzimego, jak i międzynarodowego stanowiących o prawie do poszanowania życia prywatnego czy poufności informacji, np. art. 47 i 49 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, art. 8 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnościach czy art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a przede wszystkim stanowi przestępstwo, o którym mowa w art. 267 §3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2345, zwaną w dalszej części „K.k.”).

Urządzenie podsłuchowe – przepisy prawne

Czyn zabroniony, o który mowa w art. 267 §3 K.k. polega na tym, że sprawca w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym, albo innym urządzeniem bądź oprogramowaniem.

Zabronione jest zatem zakładanie oraz posługiwanie się w celu bezprawnego uzyskania (poznania treści) informacji urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem bądź oprogramowaniem, np. tzw. snifferem. Urządzenie, o którym mowa w art. 267 §3 K.k. to każde urządzenie służące do rejestracji przede wszystkim obrazu lub dźwięku, a zatem przeznaczone do tego celu urządzenie mechaniczne i elektroniczne typu analogowego bądź cyfrowego, np. aparat fotograficzny, magnetofon, dyktafon.

Przepis art. 267 §3 K.k. zapewnia ochronę wypowiedzi uczestników rozmowy, jeżeli co najmniej w sposób dorozumiany nadały im poufny charakter. W takich przypadkach, bez znaczenia są tu intencje, jakie zadecydowały o takim statusie wypowiedzi. O poufnym charakterze informacji przesądza co do zasady nie tyle treść przekazu, co raczej wola osób biorących udział spotkaniu, a więc element subiektywny (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2016 r., sygn. akt: III KK 265/15, OSNKW 2016, nr 8, poz. 54).

Nieuprawnione podsłuchiwanie jest przestępstwem

Przestępstwo z art. 267 §3 K.k. może być popełnione wyłącznie w zamiarze bezpośrednim i to kierunkowym, czyli wyłącznie w celu uzyskania informacji, do której sprawca nie jest uprawniony. Dla bytu przestępstwa z art. 267 §3 K.k. nie jest konieczne faktyczne uzyskanie informacji, wystarczy bowiem samo zakładanie lub posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym. Przestępstwo to ma, więc charakter formalny, bezskutkowy. Czyn zabroniony penalizowany w art. 267 §3 K.k. zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jest to przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego.

Przykładem czynu zabronionego, o którym mowa w art. 267 §3 K.k. może być np. bezprawne zainstalowanie w cudzym pojeździe urządzenia służącego do pozyskiwania informacji o trasie jazdy i tym samym o miejscu przebywania danej osoby (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt: V KK 505/18, LEX nr 2966120).

Z kolei w art. 267 §4 K.k. zostało spenalizowane zachowanie polegające na ujawnieniu innej osobie informacji uzyskanej m.in. w sposób określony w art. 267 §3 K.k. Sprawcą tego typu przestępstwa może być zarówno osoba, która sama uzyskała informację w ten sposób, jak i uzyskała ją w inny sposób, przy czym sprawca tego przestępstwa nie musi otrzymać ujawnionych następnie informacji bezpośrednio od osoby, która w sposób bezprawny je uzyskała. Zakaz ujawniania tak uzyskanych informacji dotyczy więc każdego, do kogo informacje te dotarły (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2018 r., sygn. akt: V ACa 1157/17, LEX nr 2514599).

Kolejnym przykładem takiego zachowania były coraz częściej pojawiające się w mediach artykuły dotyczące nagrywanych „prywatnych” rozmów Katarzyny Marii Cichopek – Hakiel i ich udostępniania. Udostępnione nagrania zdobyte zostały w sposób sprzeczny z prawem, a więc bez wiedzy i zgody Pani Katarzyny Marii Cichopek – Hakiel, która jest naszą Mocodawczyni i wydaliśmy w tej sprawie stosowne oświadczenie, które zostało również opublikowane na INSTAGRAMIE naszej Klientki.

Ujawnienie urządzenia podsłuchowego, a w następnej kolejności sprawcy, daje nie tylko okazję do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i wszczęcia postępowania karnego, ale również wystąpienia na drogę sądową z powództwem o ochronę dóbr osobistych, jednakże po szczegóły dalszych kroków prawnych serdecznie zapraszamy do naszej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie.

Adwokaci i Radcy Prawni - Warszawa

Kancelaria Adwokacka Glass-Brudziński

Jeśli szukasz skutecznego i dobrego adwokata lub radcy prawnego na terenie Warszawy, który skutecznie poprowadzi Twoją sprawę - skontaktuj się z nami. Tworzymy zespół doświadczonych i skutecznych adwokatów z Warszawy (Centrum – Śródmieście), którzy profesjonalnie zajmą się Twoimi sprawami i zabezpieczą Twoje interesy.

Kancelaria Adwokacka Warszawa

Adwokaci i Radcy Prawni Glass-Brudziński Warszawa

Zainteresował Państwa ten artykuł prawny? A może szukają Państwo innych tematów, bądź doprecyzowania poruszonych zagadnień prawnych? Prosimy o wysłanie stosownych informacji w poniższym formularzu. Nasz zespół doświadczonych prawników, adwokatów oraz radców prawnych z Warszawy mających szeroką wiedzę z różnych dziedzin prawa zapoznają się z wysłaną prośbą i dołożą wszelkich starań by udzielić stosownych informacji. 

4 + 5 =

Adwokat Warszawa • Kancelaria Prawna

Kancelaria Adwokacka Warszawa

Adwokaci i Radcy Prawni Glass-Brudziński Warszawa

Nasz zespół tworzą doświadczeni adwokaci, radcy prawni, prawnicy oraz asystenci z centrum Warszawy.
Poznajmy się bliżej, obsługujemy zarówno klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Adwokaci z Warszawy (Centrum)

Doradztwo i pomoc prawna Glass-Brudziński Warszawa

Siedziba naszej Kancelarii Adwokackiej i Radców prawnych mieści się w Warszawie, a dokładnie w samym jej centrum, ul. Łucka 15 lok. 1001, 00-842 Warszawa, Piętro X. Założycielem Kancelarii Adwokackiej GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni z Warszawy jest adwokat Artur Glass-Brudziński, który czynnie wykonuje zawód adwokata w ramach przynależności do Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Eksperci prawa z Warszawy

Kompleksowa pomoc prawna Glass-Brudziński Warszawa

Dla adwokatów oraz radców prawnych naszej Kancelarii z Warszawy nie ma trudnych spraw, są tylko nowe wyzwania, na które z pewnością znajdziemy optymalne rozwiązanie. Wiele prowadzonych spraw rozstrzygamy prostymi i najbardziej skutecznymi rozwiązaniami już na etapie przedsądowym.